Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán

  • Sau khi chọn sản phẩm, bạn chọn hình thức mua hàng chuyển khoản internet banking theo như thông tin sau khi được order.Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.Dữ liệu thanh toán của bạn sẽ được Cơ Khí Đại Nhân cam kết bảo mật được quy định tại chính sách riêng tư

Viết một bình luận